Fundacja Kormoran

Fundacja kormoran to organizacja non profit, która za swój cel obrała innowacyjne działanie na rzecz społeczeństwa.

Nasz szeroki wachlarz zadań, począwszy od pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom jednoosobowym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin, przez działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, aż po działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, to wszystko pozwala nam na działanie w każdej sferze społeczeństwa, na rzecz dobra tego społeczeństwa.

Nasz zespół tworzą ludzie, do których słowo 'bierność' najzwyczajniej nie pasuje. Każdy z nas codziennie działa na rzecz naszej małej ojczyzny.

Wspólnie małymi krokami zmieniamy Świat, progresywnie dążąc do wielkich celów!

Skontaktuj się z nami już dziś.